Stávka 27.11.2023

Základní škola a Mateřská škola Nečín se připojuje k jednodenní výstražné stávce škol dne 27.11.2023.

 

Vážení rodiče, zákonní zástupci našich žáků,

 

dne 27.11.2023 bude celá naše škola uzavřena z důvodu stávky všech zaměstnanců. 

S důvody, které nás k tomuto závažnému kroku vedou, jste již byli obeznámeni zprávou  v elektronické žákovské knížce nebo e-mailem a můžete ji najít také na školním webu: https://www.zsnecin.cz/2023/11/10/dopis-rodicum-situace-ve-skolstvi/

 

V tento den bude uzavřena základní škola, mateřská škola, školní družina a klub, včetně provozu školní jídelny. Stávky se zúčastní všichni pedagogičtí i nepedagogičtí zaměstnanci školy.

 

Naše stávka není proti dětem a rodičům, ale za děti a lepší podmínky pro jejich vzdělávání!

Děkujeme za pochopení.

 

Mgr. Jolana Vaněčková, ředitelka školy

Šárka Drdová  a Petr Šofrle, za stávkový výbor

 

Přikládáme “Otevřený dopis školských odborů”:

Vážení rodiče,

dovolte mi Vás informovat, proč školské odbory vyzvaly zaměstnance škol a školských zařízení ke stávce 27. listopadu 2023.

Naším společným zájmem je, aby děti získaly kvalitní vzdělání a aby si ze školních let odnesly co nejvíce užitečných znalostí a dovedností, se kterými se v životě dobře uplatní. V zájmu naší společnosti by proto mělo být, abychom dětem vytvořili ty nejlepší podmínky pro vzdělávání a připravili jim i sobě perspektivní budoucnost.

Jsme si vědomi složité finanční situace státu. Je však zřejmé, že současná plánovaná úsporná opatření mohou negativně ovlivnit kvalitu vzdělávání, a tomu chceme zabránit. Nelze šetřit na nepravém místě. Výdaje státu na vzdělávání nejsou dluhem, ale investicí.

Důvody, proč Českomoravský odborový svaz vyhlásil výstražnou stávku, jsou jednoznačné.

Nedostatek finančních prostředků ve školách by způsobil výrazný pokles počtu hodin věnovaných výuce. To znamená především omezení dělení tříd na skupiny, ve kterých je vzdělávání efektivnější, dále zvyšování počtu žáků ve třídách, omezování volitelných předmětů a možná i likvidaci malotřídek. Snížení finančních prostředků na asistenta pedagoga by ohrozilo společné vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Snížení finančních prostředků by rovněž omezilo pořizování učebnic a pomůcek pro vzdělávání. Pokud se naplní avizované škrty počtu nepedagogických pracovníků, bylo by velmi těžké zajistit provoz škol. Ve svém důsledku to může mít vliv na kvalitu a dostupnost školního stravování.

Z výše uvedených důvodů vyplývá, že důvodem stávky nejsou platy učitelů. Chceme zabránit celkovému snižování výdajů na vzdělávání.

 

Vážení rodiče,

věřte, že si nebereme Vaše děti jako rukojmí. Ty si bohužel vzala vláda, která není schopna najít politickou vůli realizovat svou vlastní prioritu. Chtěli bychom Vás tedy požádat o pochopení a podporu našich požadavků.

S pozdravem

František Dobšík – předseda ČMOS PŠ

V Praze 13. 11. 2023

 

Přerušení provozu zde:https://www.zsnecin.cz/wp-content/uploads/2023/11/Preruseni-provozu-27.11.2023.pdf

Dopis zde:https://www.zsnecin.cz/wp-content/uploads/2023/11/Stavka-dopis-rodicum.pdf