Školní poradenské pracoviště spolupracuje s vyučujícími při řešení výchovných i vzdělávacích obtížích žáků, při tvorbě individuálních vzdělávacích plánů a plánů pedagogické podpory pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami i pro žáky nadané. Zajišťuje poradenské služby a s nimi spjatou informační a metodickou podporu učitelům, žákům a jejich rodičům.
Školní poradenské pracoviště naší školy je tvořeno výchovnou poradkyní, metodičkou prevence a ředitelkou školy.
Umíme rodičům doporučit službu externího odborníka (dětského psychologa, logopeda apod.), spolupracujeme například s PPP Příbram a SPC Příbram.

 

Ing. Alena Plavcová

Výchovná poradkyně

Konzultační hodiny – kancelář v přízemí ZŠ

pondělí 15.00 – 16.00, úterý a pátek 6.45 – 7.15 hod

Pavla Velvarská

Školní metodička prevence

Konzultační hodiny – kancelář v přízemí ZŠ

pondělí 15.00 – 15.30 a středa 11.30 – 12.30 hod

Mgr. Jolana Vaněčková

Ředitelka školy

Konzultační hodiny – kancelář v přízemí ZŠ

pondělí 7.00 – 8.00, 15.00 hod – 16.00 hod