Výchovný poradce

PORADENSKÁ SLUŽBA VE ŠKOLE PRO ŽÁKY A RODIČE 

(výchovné problémy, studijní problémy, problémy ve vztazích, otázky volby povolání a dalšího studia na středních školách, problematika přijímacího řízení na SŠ atd.)

Výchovná poradkyně je zavázána k dodržování pravidla respektování důvěrnosti. Chrání osobní sdělení, takže veškeré informace podléhají nejvyššímu utajení a zůstanou důvěrné!

Ing. Alena Plavcová

Konzultační hodiny – kancelář v přízemí ZŠ

pondělí 15.00 – 16.00, úterý a pátek 6.45 – 7.15 hod

Další možnosti kontaktu: osobně ve sborovně či kanceláři,
možno mailem alena.plavcova@zsnecin.cz,
telefonicky na čísle 326 531 687