Naše škola je spíše menší venkovskou školou, navštěvuje ji 151 žáků, kapacita školy je 270 žáků. Kapacita mateřské školy je 59 dětí a je plně obsazena.

Škola se zaměřuje na:

  • poznávání a rozvoj osobnosti žáka směřující k optimálnímu spojení profesních zájmů a schopností
  • vedení žáků k racionální a efektivní práci s informacemi, postavené zvláště na rozšiřování a využívání výpočetní techniky
  • postavení výchovně-vzdělávacího procesu na partnerských vztazích mezi učiteli, žáky a rodiči
  • vytváření prostředí podněcujícího potřebu sebevzdělávání
  • využívání aktivizačních výukových metod sjednocujících poznávání, prožívání a konání
  • uplatňování bodového hodnocení pracovních výsledků žáků
  • zlepšování podmínek pro rozvoj tělesné zdatnosti a pohybových aktivit
  • vytváření pestré nabídky zájmových kroužků

Historie

V prosinci 1887 se poprvé sešlo 63 obyvatel obce Nečín k poradě o zřízení vlastní základní školy. Děti totiž do té doby musely odcházet do škol v okolních obcích, například do Obor nebo Hříměždic. Se stavbou bylo započato o prázdninách roku 1892. Otevřena byla v roce 1893. V období od otevření školy do 2. světové války navštěvovalo školu 75-130 dětí. Od roku 1903 začaly děti hrát divadelní představení. Tato tradice se dochovala dodnes v podobě vánočního zpívání.Od založení školy se každým rokem pořádaly školní výlety. V šedesátých letech bylo vybudováno školní hřiště,odborná učebna s rozvodem elektřiny a družina mládeže. V roce 1987 byla dostavěna nová budova, bohužel bez tělocvičny. Školní budova je také využívána pro mimoškolní účely. Nové tělocvičny jsme se dočkali v roce 2018. Ve škole probíhají  volby do státních orgánů i místního obecního zastupitelstva. Škola je umístěna na velmi pěkném místě ve středu obce.
Nečínsko je malebný kraj ve středním Povltaví. Obec Nečín leží asi 3 km od Slapské přehrady. Nejbližším městem je Dobříš, odkud je po rychlostní silnici spojení do Prahy (50km). Budovy školy leží ve středu obce a nová budova je dominantou obce. Nadmořská výška u vchodu školy je zhruba 440 m n. m., GPS zeměpisná poloha 49°41,665´s.š. a 14°13,961´v.d. Sluneční čas oproti SEČ -3´05´´. Obcí prochází žlutá, červená a zelená turistická stezka. Raritou je nejdelší kaštanová alej v ČR. Nečínská žula (biotitický granodiorit) je použita na řadě staveb v Praze (včetně schodiště Rajské zahrady Pražského hradu) a ve středních Čechách.

Seznam působících ředitelů:

V. Eška
J. Vandas
F. Bouška
F. Kulovaný
M. Pilecká-Fousková
E. Haidl
J. Chlumecký
J. Vácha
J. Broun
D. Rédl
J. Krahulík
M. Pilecký
I. Sklenářová
L. Zirhut
A. Kůr
J. Evan
R. Zemanová
J. Muzikář
J.Vaněčková