Žákovský parlament je skupina volených žáků jedné školy (zpravidla jsou zde zastoupeny dvě děti z každé třídy). Od spolužáků ve třídách i učitelů sbírají informace o tom, co by mohli ve škole zlepšit. Na pravidelných schůzkách parlamentu řeší, jakým způsobem těmto nápadům vyjít vstříc. Spolužáky ve třídách pravidelně informují o své činnosti.

Parlament se nejčastěji věnuje činnostem, které:

  • proměňují fyzické prostředí školy a jejího okolí 
  • zlepšují atmosféru ve škole 
  • rozvíjí vzdělání žáků
  • podporují charitu

 

Předseda: David Caninec

Místopředseda: Barbora Židová

Koordinátorka ŽP: Andrea Kilford

Jaký má být podle zástupců našeho žákovského parlamentu správný parlamenťák? Spolehlivý, upovídaný, chytrý, obětavý, soucitný, oblíbený, má být týmový hráč, mít sociální cítění a musí umět naslouchat…

78717639_508298573100892_2464811104732184576_o