Žákovský parlament je skupina volených žáků jedné školy (zpravidla jsou zde zastoupeny dvě děti z každé třídy). Od spolužáků ve třídách i učitelů sbírají informace o tom, co by mohli ve škole zlepšit. Na pravidelných schůzkách parlamentu řeší, jakým způsobem těmto nápadům vyjít vstříc. Spolužáky ve třídách pravidelně informují o své činnosti.

Parlament se nejčastěji věnuje činnostem, které:

  • proměňují fyzické prostředí školy a jejího okolí 
  • zlepšují atmosféru ve škole 
  • rozvíjí vzdělání žáků
  • podporují charitu

 

Předseda: David Caninec

Místopředseda: Barbora Židová

Koordinátorka ŽP: Andrea Kilford