Školní metodik prevence

PORADENSKÁ SLUŽBA VE ŠKOLE PRO ŽÁKY A RODIČE 

(Prevence rizikových projevů chování – záškoláctví, závislosti, násilí, vandalismus, sexuální zneužívání, kriminální chování, sebepoškozování atd.)

Pavla Velvarská

Konzultační hodiny – kancelář v přízemí ZŠ

pondělí 15.00 – 15.30 a středa 11.30 – 12.30 hod

Další možnosti kontaktu: osobně ve sborovně či kanceláři,
písemné dotazy možno mailem pavla.velvarska@zsnecin.cz,  telefonicky na čísle 326 531 687