Školská rada ZŠ a MŠ Nečín

  • zástupci volení pedagogickými pracovníky školy: Mgr. Iveta Hrůzová, Mgr. Angelika Rottová
  • volení zástupci rodičů: Lenka Hradská, Jan Šíd
  • jmenovaní zřizovatelem: David Půda, Jiří Novák
  • Školská rada plní úkoly dle znění Školského zákona 561/2004 Sb.

Jednací řád

Zřizovací listina