Motto  = POSLÁNÍ ŠKOLY

“JSEM ŠŤASTNÝ, KDYŽ JSEM V POHODĚ”

protože pokud nejsou vztahy v pořádku, vše ostatní je zbytečné

Usilujeme o to, aby dítě bylo/žák byl:

  • Spokojené/ý
  • Vzdělávané/ý dle svých schopností
  • Sebevědomé/ý
  • Připravené/ý pro život
  • Saturované/ý