V letošním školním roce nabízíme kroužky vhodné pro různé věkové kategorie dětí a žáků.