Vedení školy

Mgr. Jolana Vaněčková

Ředitelka školy

I. stupeň
II.stupeň

Lenka Hořejší

Vedoucí provozního úseku

Účetní

Základní škola - Učitelé

Pavla Velvarská

Učitelka

II. stupeň
třídní učitelka 8.třídy
metodik prevence

Mgr. Jitka Šimková

Učitelka

II. stupeň
třídní učitelka 7.třídy
koordinátor EVVO

Mgr. Angelika Rottová

Učitelka

I. stupeň
třídní učitelka 4.třídy

Mgr. Alena Pobišová

Učitelka

I. stupeň
II.stupeň
třídní učitelka 1.třídy

 

Ing. Alena Plavcová

Učitelka

II.stupeň
výchovná poradkyně
třídní učitelka 9.třídy

 

Mgr. Olga Malá

Učitelka

II.stupeň

Petra Kuthanová

Učitelka

I. stupeň
II.stupeň
třídní učitelka 3.třídy

Andrea Kilford

Učitelka

II.stupeň
koordinátor ŽP

 

Mgr. Iveta Hrůzová

Učitelka

I. stupeň
třídní učitelka 2.třídy

Mgr. Kateřina Gottwaldová

Učitelka

I. stupeň
třídní učitelka 5.třídy

Bc. Margot Fejková

Učitelka

I. stupeň
II.stupeň
třídní učitelka 6.třídy

Bc. Iva Dvořáková

Učitelka

I. stupeň
II. stupeň

 

Mateřská škola

Markéta Vlčková

Učitelka MŠ

oddělení Broučci

Miloslava Strnadová

Učitelka MŠ

oddělení Sluníčka

Eva Marhoulová

Učitelka MŠ

oddělení Sluníčka

Markéta Fejtová

Učitelka MŠ

oddělení Sovičky

Markéta Muzikářová

Učitelka MŠ

oddělení Broučci

Alena Baková

Učitelka MŠ

oddělení Sovičky

Školní družina

Bc. Veronika Bauerová

Vedoucí vychovatelka

Romana Nováková

Vychovatelka ŠK

Hana Šárková

Vychovatelka ŠD

Asistent pedagoga

Tetiana Kostiak

Asistent pedagoga

Petr Šofrle

Asistent pedagoga

Petra Vacková

Asistent pedagoga

Jaroslava Sochorová

Asistent pedagoga

Radka Trochová

Asistent pedagoga

Kateřina Svobodová

Asistent pedagoga

Školní jídelna

Renata Tomanová

Vedoucí školní jídelny

Ivana Kretschmerová

Pomocný pracovník

  Věra Růžičková

  Kuchařka

   Marie Plavcová

   Hlavní kuchařka

   Provozní zaměstnanci

   Jiřina Gregorová

   Uklízečka

    Marie Šlápotová

    Uklízečka

     Lenka Vlčková

     Uklízečka

      Olga Kocourková

      Hospodářka