Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta

Školní plán EVVO je vydán na základě metodického pokynu MŠMT č. j. 16745/2008 – 22 k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) a v návaznosti na školní vzdělávací program.

Školní koordinátorkou EVVO je Mgr.Jitka Šimková.