Zápis k předškolnímu vzdělávání

Vážení rodiče,

zápisy k předškolnímu vzdělávání proběhnou v souladu s právními předpisy. Uskuteční se v termínu dle školského zákona, tedy v období od 2. května 2024 do 16. května 2024.

Zápis k předškolnímu vzdělávání proběhne na naší škole v pátek 3.5.2024

od 8.00 do 14.00 hodin v ředitelně.

Podání žádosti

Při podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání uvede zákonný zástupce dle správního řádu náležitosti stanovené v § 34b odst. 2 školského zákona, kterými jsou:

 • jméno a příjmení žadatele (dítěte),
 • datum narození,
 • místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování (podle § 19 odst. 3 správního řádu),
 • označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní mateřská škola),
 • podpis osoby, která žádost podává (v tomto případě podpis zákonného zástupce, který dítě při podání žádosti zastupuje).

S ohledem na zastoupení dítěte jeho zákonným zástupcem či jinou osobou k tomu oprávněnou je zároveň podstatné zjišťovat:

 • jméno a příjmení tohoto zástupce,
 • místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování.

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

 

Zákonný zástupce  do školy doručí:

 1. ŽÁDOST O PŘIJETÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
 2. EVIDENČNÍ LIST PRO DÍTĚ V MATEŘSKÉ ŠKOLE POTVRZENÝ DĚTSKÝM LÉKAŘEM
 3. RODNÝ LIST DÍTĚTE
 4. OBČANSKÝ PRŮKAZ

 

Povinnost plnit předškolního vzdělávání mají děti, které dosáhly do 31. 8. pěti let.

Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Žádost o individuální vzdělávání dítěte předá řediteli školy zároveň s přihláškou k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.

 

Kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání

 

V případě dotazů  mě kontaktujte na telefonním čísle 734 388 030 nebo mailem  jolana.vaneckova@zsnecin.cz

Děkuji za spolupráci!  Mgr. Jolana Vaněčková (ředitelka školy)