Vánoční zpívání 2023

Tradiční akce Vánoční zpívání 2023 🔔 je již minulostí, na kterou nám zůstanou milé vzpomínky. Dětičky, žáci i dospělí z naší školy, kteří se na akci poctivě připravovali, pilovali své písně či tanec ještě při dopolední generálce. Nezaskočil je ani záchvěv mrazivého zimního počasí, a tak mohli všichni diváci zhlédnout vydařená vystoupení všech účinkujících.


Program zahájily vystoupením naši nejmenší. Dětičky z mateřské školy vystoupily s písní “Rolničky” a Vánoční tajemství pod taktovkou Evy Marhoulové, ve spolupráci s ostatními učitelkami ze školky.

Po nich nastoupili naši prvňáčci s písní “Kolik dnů je do Vánoc”, kterou secvičili společně s Mirkou Šafránkovou a Terkou Pileckou. 

Druháčci se předvedli za doprovodu Lucky Čermákové, Terky Pilecké a Kláry Prokšové s písní Dády Patrasové “Bílý vánoční slon”, nezapomněli si také několik sloníků – plyšáků přinést s sebou na pódium:))

Třeťáčci pod vedením Aleny Pôbišové a Marušky Pechánkové  předvedli taneční vystoupení na píseň Hany Zagorové “Zima, zima, zima”, při jehož sledování muselo být jasné, že dětem ve svetrech s kulichy na hlavách rozhodně zima nebyla:)

Adventní čas plný tajných přání nám svou písní připomněli naši čtvrťáci s písní skupiny Chinaski “Milióóóny přání”, kterou nacvičili pod vedením Lucky Unčovské, Terky Pilecké, Katky Procházkové a Hanky Procházkové.

“Stačí věřit” Marka Ztraceného společně zazpívali naši páťáci pod vedením Angeliky Rottové, Verči Zíkové, Petra Šofrleho a Šárky Drdové. 

Žáci I. a II. stupně, které zpívání baví, se spojili a vytvořili sbor, který nacvičil ve svém volném čase pod vedením Verči Zíkové a za spolupráce Lucky Unčovské, Lucky Čermákové, Terky Pilecké a Kláry Prokšové několik krásných písní. 

Na úplný závěr si učitelé připravili pro diváky malé překvapení.  Společně zazpívali píseň “Rolničky”  za doprovodu Verči Zíkové, Lucky Čermákové a Terky Pilecké. Tato píseň Vánoční zpívání nejen zahájila, ale také úspěšně zakončila. 

Následovalo odpočítávání a očekávané rozsvícení vánočního stromu, které ještě umocnilo radostné očekávání v očích našich dětí. Závěr celé akce na sebe nenechal dlouho čekat, když hasiči SDH Nečín na pokyn pana starosty Moudrého spustili nádherný rej světel na obloze při závěrečném ohňostroji.


Poděkování patří Janu Marhoulovi za skvělé ozvučení, všem účinkujícím, učitelům i divákům za příjemně strávený adventní večer. Poděkování panu starostovi Moudrému, místostarostovi hasičů panu Sklenářovi a hasičům z SDH Nečín, kteří pro nás všechny připravili již tradiční závěrečný ohňostroj a občerstvení. Velké poděkování patří také všem sponzorům.

https://www.rajce.idnes.cz/zsnecin2324/album/2023-12-08-vanocni-zpivani-2023-pro-verejnost