Nečínský desetiboj – školní projekt

V úterý 19.9.2023 jsme pro žáky naší školy uspořádali pod vedením p. učitelek M. Fejkové a M.Černé třetí ročník sportovního dne „Nečínský desetiboj“.  Počasí nám přálo, a tak ráno proběhlo před budovou školy slavnostní zahájení, kde byli žáci  seznámeni s programem a pravidly soutěže. Paní učitelky všem připomněly dodržování pravidel fair play a poučily  o bezpečném chování během celé akce. Zvoláním „Sportu zdar!“ se žáci rozcvičili na sportovní výkony v 10 disciplínách a poté mohl “Nečínský desetiboj” začít. Soutěžilo se v tělocvičně i na venkovních hřištích, kde byla připravena stanoviště a pedagogové organizovali měření sportovních výkonů. 

Žáci soutěžili v těchto disciplínách: skok do dálky s rozběhem, skok do dálky z místa, předklony na lavičce, sedy-lehy, běh 4×10 metrů, střelba na koš (popř. švédskou bednu), vytrvalostní běh na 600 metrů, šplh na laně (tyči) s přírazem, florbalový slalom a výskoky snožmo na lavičku. Žáci měli možnost během dopoledne své výkony opakovat, aby svůj výkon ještě vylepšili. 

Ve středu 20. 9. 2023 jsme se všichni sešli v tělocvičně na slavnostním vyhlášení výsledků Nečínského desetiboje, kde byli vyhlášeni a odměněni vítězové za jednotlivé školní kategorie.

Nejlepší výsledky za 1., 2. a 3.třídu: 

 1. místo – Ondřej Zirhut 
 2. místo – Václav Spilka
 3. místo – Vojtěch Pilecký

Nejlepší dívka – Vilma Halajová

 

Nejlepší výsledky za 4. a 5.třídu: 

 1. místo – Jan Pilecký
 2. místo – Eliška Zirhutová
 3. místo – Vojta Černý

Nejlepší dívka – Eliška Zirhutová 

                                  

Nejlepší výsledky za  6. a 7.třídu: 

 1. místo – David Ly
 2. místo – Nikolas Fuhrmann
 3. místo – Martin Kubín

Nejlepší dívka – Kamila Vacková

 

Nejlepší výsledky za 8. a 9.třídu: 

 1. místo – Martin Bobek
 2. místo – Chris Nielsen
 3.   místo – Petr Šneller

Nejlepší dívka – Klára Kozová

Zvláštní cenu  “fair play” získala Ema Lundáková za pomoc spolužačce!

      

Všechny zúčastněné chválíme za dodržování sportovních pravidel fair play. Poděkování patří i pedagogům na stanovištích za vedení disciplín a jejich spravedlivé posuzování a velký dík patří hlavním organizátorkám p.učitelce Margot Fejkové a Monice Černé! 

Tak zase za rok “Sportu zdar!”

Všechny fotografie najdete zde.