Adaptační kurz 8. třídy

Stmelování kolektivu, tvorba třídních pravidel a zážitky pro život


Adaptační kurz třídy je důležitou událostí pro každého žáka, který vstupuje do nového školního roku a seznamuje se s novým třídním učitelem. Je to první krok k budování týmového ducha, spolupráce a vytvoření pevných vazeb mezi spolužáky. Letošní adaptační kurz našich osmáků byl zcela nezapomenutelný a nabídl nám mnoho zajímavých zážitků.

Jedním z hlavních cílů našeho kurzu bylo stmelit kolektiv žáků osmé třídy. Učitelé připravili různé hry a aktivity, které nám pomohly lépe se poznat a navázat nová přátelství. Vytvoření silného týmu je důležité nejen pro školní úspěch, ale i pro celkovou pohodu ve třídě. Důležitou součástí kurzu byla také tvorba třídních pravidel. Každý žák měl možnost přispět svými nápady a návrhy, jak by si představoval společnou atmosféru ve třídě. Tímto způsobem se všichni cíleně zapojili do procesu tvorby pravidel a měli tak větší pocit sounáležitosti a zodpovědnosti za svou třídu. Pevně věříme, že pravidla, která si naši osmáci společně vytvořili mimo školní prostředí, budou ve škole a při vyučování dodržovat. 

Adaptační kurz byl plný různých sportovních aktivit, které nás motivovaly k pohybu a překonávání překážek i sebe samých. Jedním z vrcholů byla tradiční bojovka, při které si žáci 8. třídy prvně vyzkoušeli přípravu a organizaci akce pro mladší spolužáky z 6. ročníku. Pořádání bojovky nám ukázalo důležitost disciplíny, sebeovládání a spolupráce kolektivu.

Neméně zajímavé bylo plavání, které nám v krásném slunečném dni přineslo spoustu radosti a uvolnění po náročných aktivitách odpoledního bloku. Věnovali jsme se různým sportovním aktivitám, jako byly vybíjená, pěší putování s úkoly či rybaření. Všechny aktivity podpořily naši fyzickou kondici, a také nám pomohly lépe spolupracovat jako tým. Osmáci pak v klidu denně využívali také volné chvíle bez mobilních telefonů ke společnému povídání a hrám podle vlastní volby.

Nedílnou součástí našeho programu byla exkurze do záchranné stanice Domov Fauny v Hrachově. Exkurze nám poskytla možnost seznámit se s prací a péčí o zraněná zvířata a připomněla nám důležitost ochrany přírody a životního prostředí. Záchranná stanice nám ukázala, jak můžeme i my přispět k zachování rozmanitosti.

Celý adaptační kurz osmáků byl nejen zábavný, ale také nás vzájemně obohatil o nové zkušenosti a dovednosti. Důležité je, že jsme začali úspěšně pracovat na tom, abychom se stali týmem, který spolu drží a podporuje se. Byl to náš společný čas, kdy mohl každý z nás lépe poznat své spolužáky a učitele, a také se dozvědět něco o sobě samotném. Tohle všechno nám určitě pomůže v průběhu školního roku, který máme před sebou. Jsme nadšení, že jsme měli možnost adaptační kurz prožít v plné sestavě a jsme připraveni na všechny výzvy, které nás v osmé třídě čekají.