Klima školy – vyhodnocení dotazníkového šetření

Vážení rodiče,

v průběhu února jsme provedli v základní i mateřské škole dotazníkový průzkum, ve kterém jsme zjišťovali, jak hodnotíte klima naší školy. Děkujeme za vaše připomínky, nápady i pochvaly. Vašim názorům se důkladně věnujeme a bereme je jako podněty pro další rozvoj naší školy.

V mateřské škole dotazník vyplnilo 31 ze 49 rodin, což je 63% rodičů, v základní škole dotazník vyplnilo 68 ze 128 rodin, což je 53% rodičů.

V dotaznících jsme zjišťovali spokojenost s naší školou a školkou v oblastech jako je výchovně vzdělávací proces, spolupráce a komunikace, vztahy, materiální a technické vybavení, stravování a čistota, spokojenost s akcemi a výlety a celkové hodnocení školy.

Klima školy ovlivňuje, jak se v ní žáci, pedagogové, rodiče, ale i náhodní návštěvníci cítí – zda jsou uvolnění, mají dojem bezpečí, přátelskosti. Částečně se na klimatu podílí školní řád, mnohem více ho ale utváří nepsané zvyklosti, vztahy a třeba i mimoškolní akce.

Kvalitní klima školy je jedním z klíčových znaků dobré, efektivní školy. Každá škola má své specifické klima, které nevzniká samo o sobě, ale dlouhodobě se utváří. Proto je budování a zkvalitňování klimatu naší školy dlouhodobý a náročný proces, který považujeme za velmi důležitý a intenzivně na něm pracujeme. Nezbytnou strategií, která pomáhá ke zlepšení klimatu školy, je dodržování jasné vize založené na systému hodnot a ta naše zní: „Jsem šťastný, když jsem v pohodě, protože pokud nejsou vztahy v pořádku, vše ostatní je zbytečné“.

Protože dotazníky byly anonymní, nemůžeme zde konkrétně odpovědět na vaše otázky a připomínky. Ubezpečujeme vás ale, že v naší škole jsou rodiče vítáni a rádi se s vámi osobně setkáme.

Výsledky dotazníkového šetření pro najdete zde.

Výsledky dotazníkového šetření pro najdete zde.

Děkuji vám za vyplnění dotazníků a spolupráci! Mgr. Jolana Vaněčková