Změna organizace provozu mateřské školy

Vážení rodiče, 

rozhodli jsme se upravit organizaci provozu MŠ. Celodenní provoz od 6,00 do 16,30 hodin zůstává stejný, změna nastane v režimu práce všech oddělení. Pro zvýšení efektivity práce s dětmi dojde k překrývání učitelek (tzn. 2 učitelky současně u dětí) nejen při pobytu venku, ale také při vzdělávacích činnostech řízených učitelkou. 

V praxi to, od pondělí 13.3.2023, znamená, že ráno a odpoledne, kdy není v MŠ hodně dětí, budou děti spojovány v jednom oddělení dle následujících instrukcí:

  1. všechny děti přicházející do 7 hodin se schází ve třídě Broučků (1.patro) – prosíme rodiče dětí z oddělení Soviček a Sluníček, aby osobně předali dítě učitelce v 1. patře budovy; od 7 hodin se již děti scházejí ve svých kmenových odděleních (u Sluníček a Soviček) 
  2. vyzvedávání dětí po obědě od 12.00 – 12.30 hodin ve svých odděleních
  3. vyzvedávání dětí odpoledne od 14.50 do 16.30 hodin od 15.00 hodin budou všechny děti ve třídě Broučků, kde si je osobně vyzvednete. 

Děkujeme za pochopení! 

                                            Vedení školy