Dotazník – klima školy

Vážení rodiče,

naše škola je prostředí, které dobře znáte. Vaše názory jsou pro nás důležité a mohou přispět ke zjištění případných nedostatků a ke zlepšení života v naší škole. Zamyslete se, prosím, nad uvedenými tvrzeními, která mohou souviset s naší školou a s tím, co se v ní děje. Posuzujte celou naši školu, všechny učitele i spolužáky svého dítěte. Zvažte a rozhodněte se, zda s určitým názorem nebo situací můžete rozhodně souhlasit, spíše souhlasit, spíše nesouhlasit anebo rozhodně nesouhlasit. Svoji volbu potvrďte označením zvoleného políčka. Je důležité, abyste se vyjádřil(a) ke každému tvrzení. Všechny odpovědi jsou anonymní. Vyplňování celého dotazníku zabere cca 15 minut a budeme rádi, když ho vyplníte do 24.2.2023.

Rodiče žáků ZŠ obdrží odkaz na dotazník jako zprávu přes Školu OnLine a rodiče dětí z MŠ emailem.

Děkujeme za čas, který budete věnovat vyplnění dotazníku. Vaše odpovědi jsou pro naši práci důležité a budete s nimi po vyhodnocení seznámeni.

Vedení školy