Projektový den My a Evropa/ Alžběta II. na 2.stupni

Již tradičně pořádáme touto dobou Projektový den „My a Evropa.“ Letos jsme se, z pochopitelných důvodů, zaměřili na osobnost anglické královny Alžběty II.

Všichni, od šesťáků po deváťáky, se společně sešli v 6.třídě, kde je paní učitelka seznámila (hlavně anglicky) s organizací celého projektového dne. Následovalo rozlosování žáků do skupin tak, aby byl v každém týmu alespoň 1 zástupce z každého ročníku a mohlo se začít. Týmy se „rozutekly“ po jednotlivých stanovištích = dílnách, kde už na ně čekaly připravené úkoly. Společným plněním úkolů si děti opět ověřily, že je důležité, aby se zapojil každý člen skupiny. A jaké úkoly na děti čekaly? K dispozici bylo 5 dílen. V dílně English si zkusily na iPadech únikovku v angličtině s možností nápovědy, v dílně Czech pomocí vyhledávání informací sestavovaly rodokmen královské rodiny včetně zajímavostí, které je leckdy překvapily. V dílně History na ně čekaly hned 2 úkoly. Nejdříve se tu děti, díky znalostem a tipování, pokusily vyřešit běhací číselný kvíz s údaji ze soukromého života královny, a pak se vrhly na sestavení číselné osy „Královna a události světa.“ Dílna Art byla to pravé pro všechny kreativce, kteří rádi tvoří rukama. Děti se totiž ocitly v návrhářské dílně, kde měly pomocí barevných papírů, nůžek a lepidla vytvořit společně návrh klobouku pro královnu. Poslední dílna, Geography, měla všem žákům připomenout, jak velké území a které země jsou součástí Commonwealthu, jehož hlavou královna Alžběta II. byla. V každé dílně tým získal 1 písmeno do tajenky, která byla finálním výsledkem celého projektu. Písmena H R H C K se všem zdála nejdříve velkou záhadou, ale tajenku se nakonec dozvěděli všichni, a tak jsme se mohli přesunout do tělocvičny, kde na nás čekalo divadelní představení The history of England, zahrané členy Bear Education Theater. Po zhlédnutí představení už zbývalo jen hlasování o nejvydařenější klobouk pro královnu a vyhodnocení celého projektu, kde se děti mohly podělit o své dojmy.

Všem dětem děkujeme za výbornou vzájemnou spolupráci a věříme, že i přes náročné dopoledne, si projekt moc užily.

https://zsnecin2223.rajce.idnes.cz/Projektovy_den_My_a_Evropa_2022_Alzbeta_II.-_2.stupen/?utm_source=notification&utm_medium=email&utm_campaign=album-created