Nečínský desetiboj – školní projekt

V úterý 13.9.2022 jsme pro žáky naší školy uspořádali pod vedením p. učitelky M. Fejkové druhý ročník sportovního dne „Nečínský desetiboj“.  Počasí nám přálo, a tak ráno proběhlo před budovou školy slavnostní zahájení, kde byli žáci  seznámeni s programem a pravidly soutěže. Paní učitelka všem připomněla dodržování pravidel fair play a poučila o bezpečném chování během celé akce. Zvoláním „Sportu zdar!“ se žáci rozcvičili na sportovní výkony v 10 disciplínách a poté mohl “Nečínský desetiboj” začít. Soutěžilo se v tělocvičně i na venkovních hřištích, kde byla připravena stanoviště a pedagogové organizovali měření sportovních výkonů. 

Žáci soutěžili v těchto disciplínách: skok do dálky s rozběhem, skok do dálky z místa, předklony na lavičce, sedy-lehy, běh 4×10 metrů, střelba na koš (popř. švédskou bednu), vytrvalostní běh na 600 metrů, šplh na laně (tyči) s přírazem, florbalový slalom a výskoky snožmo na lavičku. Žáci měli možnost během dopoledne své výkony opakovat, aby svůj výkon ještě vylepšili. 

Ve středu 14. 9. 2022 jsme se všichni sešli v tělocvičně na slavnostním vyhlášení výsledků Nečínského desetiboje, kde byli vyhlášeni a odměněni vítězové za jednotlivé školní kategorie.

Nejlepší výsledky za 1., 2. a 3.třídu: 

 1. místo – Ondřej Zirhut 
 2. místo – Vojtěch Černý
 3. místo – Lukáš Petřina

Nejlepší výsledky za 4. a 5.třídu: 

 1. místo – Jiří Boroň
 2. místo – Jan Pilecký
 3. místo – David Ly

Nejlepší výsledky za  6. a 7.třídu: 

 1. místo – Martin Bobek
 2. místo – Martin Kubín
 3. místo – Nikola Fuhrmann

Nejlepší výsledky za 8. a 9.třídu: 

 1. místo – Jiří Gažák
 2. místo – Jan Zíka
 3. místo – Petr Šneller

Více fotografií najdete zde.                   

Všechny zúčastněné chválíme za dodržování sportovních pravidel fair play. Poděkování patří i pedagogům na stanovištích za vedení disciplín a jejich spravedlivé posuzování a velký dík patří hlavní organizátorce p.učitelce Margot Fejkové! Tak zase za rok “Sportu zdar!”