Nové oddělení školní družiny

Vzhledem ke zvýšenému počtu žáků na 1. stupni ZŠ předpokládáme v letošním školním roce vyšší počet zájemců o školní družinu. Z tohoto důvodu jsme zažádali KHS Příbram o navýšení kapacity školní družiny a od 1.9.2022 otevřeme 3. oddělení, které bude k dispozici žákům z 3.- 5. třídy a bude ve 3.třídě v přízemí budovy školy. Všichni žáci 1. stupně obdrží ve čtvrtek 1. září 2022 přihlášku do Školní družiny. V případě zájmu přihlášku vyplňte a obratem odevzdejte vychovatelkám ŠD v pátek 2. září 2022.