Obědy ve školním roce 2022/2023

Školní rok začíná ve čtvrtek 1.9.2022 – tento den končí žákům výuka v 9.05 hodin a tudíž žáci nebudou mít oběd.

Obědy od 2.9.2022 budou mít pouze ti žáci, kteří si obědy přihlásí a budou je mít předem zaplacené.

Přihlašovat se ke stravování a platit stravné je možné již od pondělí 29.8.2022 v kanceláři u paní vedoucí ŠJ R.Tomanové v čase od 8.00 do 12.00 hodin.

Nezapomeňte, že cena stravného se od 1.9.2022 zvyšuje: https://www.zsnecin.cz/2022/06/29/cena-stravneho-od-1-9-2022/

 

Děkujeme za pochopení! Mgr. Jolana Vaněčková