Den s IZS

Den započal požárním poplachem a evakuací všech žáků, kterou jsme úspěšně zvládli v čase 2 minuty, 25,33 vteřin.

Na hřišti jsme si vyzkoušeli hasičské dovednosti, které pro nás připravila členka SDH Nečín Markéta Vlčková. Zapojovali jsme na čas hasičské hadice nebo proudem vody z ruční vodní stříkačky sráželi řadu PET lahví.

Na dalším stanovišti jsme se od velitele SDH Nečín pana Kubína dozvěděli, jak funguje hasičský sbor v Nečíni, seznámil nás s prevencí a poučil o bezpečnosti při manipulaci s ohněm. V závěru jsme zhlédli video z opravdového hasičského zásahu.

Pokračovali jsme besedou s policistou Bc. Svobodou, od něhož jsme se dozvěděli informace o práci obecní policie. Beseda byla uzpůsobena různým věkovým kategoriím – nejmladší se věnovali dopravní výchově, starší žáci kyberšikaně a trestní odpovědnosti mládeže.

Nakonec jsme se věnovali základům první pomoci, vyzkoušeli jsme si například transport zraněného, obvazování zlomenin, ošetřování drobných poranění a popálenin a nejmladší žáci si zahráli interaktivní hru k první pomoci Alík.

Moc děkujeme pánům Svobodovi, Kubínovi a paní Vlčkové za přípravu a zapojení se do našeho projektového dne!

Fotografie najdete zde: https://zsmsnecin2122.rajce.idnes.cz/2022_06_08_Den_s_IZS_skolni_projektovy_den/

Pro každého z nás to byl skvěle užitý den😊 Reportérky Hana Plavcová a Monika Petáková (9.třída)