PLAVECKÝ VÝCVIK

V měsíci dubnu opět začne pravidelný plavecký výcvik, který pro nás zajišťuje Plavecká škola Příbram. Jedná se o základní i zdokonalovací výcvik, určený pro žáky 3., 4. a 5. třídy

Plavání je sportem, který působí všestranně na rozvoj dětí a je výbornou prevencí proti onemocnění. Z těchto důvodů je zakotven i v osnovách školní výuky v rozsahu minimálně 40 výukových hodin za školní docházku v souladu s § 2 odst. 3 vyhlášky č. 48/2005 Sb. a je pro žáky povinný. Pokud se dítě nebude moct plaveckého výcviku zúčastnit ze zdravotních důvodů, je potřeba doložit lékařské potvrzení.

Plavání bude probíhat vždy ve čtvrtek  od 10.15  do 11.45 hodin (2 výukové hodiny plavání) v plaveckém bazénu Příbram.

Pojedeme v těchto termínech: 21. 4., 28. 4., 5. 5., 12. 5., 19. 5., 2. 6., 9. 6., 16. 6. a 23. 6. 2022.

Počet lekcí = 9 x 90 minut.

Odjezd vždy v 9.30 hodin (po velké přestávce) od školy, návrat přibližně ve 12.30 hodin do školy.

Oběd i školní družina budou po návratu z plavání zajištěny. Pro děti, které se nemohou ze závažných zdravotních důvodů zúčastnit, bude zajištěn pedagogický dozor a náhradní práce ve škole.

Přihláška zde.

Mgr. Jolana Vaněčková (ředitelka školy)