Informace k testování od 3.1.2022

Informace o změnách účinných od 3.1.2022

 • v období od 3. ledna 2022 do 16. ledna 2022 probíhá antigenní testování dětí a
  žáků 2x v týdnu, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek; není-li pondělí nebo čtvrtek
  vyučovacím dnem, provede se preventivní testování první vyučovací den
  následující po tomto dni,
 • dále pak od 17. ledna 2022 probíhá antigenní testování dětí a žáků každé pondělí;
  není-li prvním vyučovacím dnem v týdnu pondělí, provede se preventivní
  testování první vyučovací den v týdnu,
 • nově se testují i děti a žáci, kteří mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné
  lhůtě po prodělání nemoci,
 • v případě, že se dítě nebo žák testu nepodrobí, platí stejná režimová
  pravidla jako doposud (nošení ochranného prostředku i při výuce apod.),
 • testování PCR metodou nadále probíhá ve frekvenci jedenkrát za 7 dnů.

V naší škole pokračujeme s testováním vždy v pondělí PCR testy.

Leták pro rodiče najdete zde.

Děkujeme za pochopení! Mgr. Jolana Vaněčková