Hybridní výuka pro 6., 8. a 9. třídu

Vážení rodiče,

protože se situace ve škole změnila a mnoho žáků je v karanténě, věnujte prosím pozornost následujícím informacím:

  1. V případě, že z důvodu nemoci Covid-19 či nařízené karantény chybí více jak polovina žáků ve třídě, je pedagog povinen vést pro tyto žáky distanční výuku.

 V současné situaci to znamená, že od zítřka, 9.12.2021, se budou žáci 8. a 9. třídy učit hybridně (ve třídě bude probíhat prezenční = normální výuka a žáci doma se k výuce připojí přes meet (už mají pozvánku v kalendáři). Nově se k hybridní výuce přidají od 14.12.2021 žáci 6.třídy.

  1. Je-li podpora učitelem poskytnuta, má žák v karanténě povinnost se jí účastnit. Pokud se žák nemůže účastnit, je potřeba tuto absenci omluvit.
  2. Distanční způsob výuky bude mít podobu online přenosu hodiny nebo zadání práce přes GOOGLE, ve výjimečných případech (např. dlouhodobé technické problémy s připojením na straně žáka) i jinou formou (individuální konzultace).
  1. Žák v karanténě má povinnost svůj účet na GOOGLE během doby vyučování kontrolovat, připojovat se na videohodiny a zadané úkoly v termínu splnit.
  2. Je-li žák nepřítomen ve škole kvůli karanténě a nezapojí se do poskytnuté výuky, počítá se mu absence do celkového počtu zameškaných hodin. Tuto absenci je třeba řádně omluvit třídnímu učiteli (pokud je žák v karanténě a má ve Škole Online zapsanou absenci, znamená to, že probíhala distanční výuka, které se nezúčastnil).

 

Děkujeme za spolupráci. Vedení školy