Testování znalostí

Naše škola zapojila žáky 5. – 9.třídy do dobrovolného zjišťování výsledků ČŠI z českého jazyka, matematiky a anglického jazyka. Testování probíhá do 15.11.2021, ale již nyní si můžete prohlédnout výsledky vašich dětí na adrese: https://set.csicr.cz/Vysledky/Default.aspx , kam se přihlásíte pod unikátním kódem, který všichni žáci obdrželi ve škole.