Nečínský desetiboj

Na pondělí 27. 9. 2021 jsme pro žáky naší školy uspořádali pod vedením p. uč. M. Fejkové sportovní den plný pohybu „Nečínský desetiboj“.  Počasí nám přálo a tak proběhlo v 8.30 před budovou školy slavnostní zahájení, kde byly děti seznámeny s programem akce a pravidly soutěže. Paní učitelka dětem připomněla dodržování pravidel fair play a poučila je o bezpečném chování během celé akce. Zvoláním „Sportu zdar!“ se žáci rozešli do blízkého okolí školy, aby se připravili se svými třídními učitelkami na zápolení v 10 disciplínách. Děti se skutečně snažily rozehřát, rozhýbat a protáhnout. Poté se vydaly na obhlídku jednotlivých stanovišť a samotný Desetiboj mohl začít.

Soutěžilo se v tělocvičně i na venkovních hřištích, zde již byla připravena všechna stanoviště, kde jednotliví učitelé organizovali samotná měření sportovních výkonů. Na venkovním hřišti děti zápolily v těchto disciplínách: skok do dálky s rozběhem, skok do dálky z místa, předklony na lavičce, sedy-lehy, ping-pong pálka, střelba na koš (popř. švédskou bednu), fotbalové nožičky a v tělocvičně šplh na laně nebo na tyči  s přírazem, florbalový slalom a výskoky snožmo na lavičku.

Děti měly možnost během dopoledne své výkony opakovat, proto se většina na stanoviště vracela, aby svůj výkon ještě vylepšila. Nejlepším „desetibojařem“ se může stát každý, kdo ve všech disciplínách podá velmi dobré vyrovnané výkony, děti se proto velmi snažily podávat své nejlepší výkony. 

Ve středu 29. 9. 2021 jsme se všichni sešli v tělocvičně na slavnostní vyhlášení výsledků Nečínského desetiboje, kde byly dětem předány diplomy, medaile a drobné pamlsky. Nejprve proběhlo vyhodnocení za jednotlivé třídy, následně byli vyhlášeni a odměněni vítězové  za jednotlivé stupně ZŠ.

Výsledky absolutního hodnocení na 1. st. ZŠ: 

  1. místo – David Ly
  2. místo – Martin Kubín
  3. místo – Eliška Zirhutová

Výsledky absolutního hodnocení na 2. st. ZŠ: 

  1. místo – Jiří Gažák
  2. místo – Aneta Janušková
  3. místo – Martin Bobek     

                                                              

Tělocvičnou se průběžně rozléhal potlesk jako další odměna za odvedené výkony.

Všechny zúčastněné děti chválíme za dodržování pravidel fair play, slušné a bezpečné chování během celé akce a všechny učitele na stanovištích za vedení disciplín a jejich spravedlivé posuzování. Velký díky patří hlavní organizátorce Margot Fejkové.

Ještě jednou „Sportu zdar!“

Další fotky najdete zde.