Provoz školy od 17.5.2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání vlády ČR dne 10. května 2021 došlo k vydání:

Novelizovaného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních, s účinností od 17. 5. 2021. Tímto mimořádným opatřením se oproti současnosti mění následující:

 

·     V základních školách se od 17. 5. 2021 v našem kraji umožňuje osobní přítomnost všech žáků bez rotací a ruší se povinnost homogenních tříd a skupin.

·     Ve školních družinách a školních klubech od 17. 5. 2021 v našem kraji dochází ke zrušení omezení, provoz bude v běžném režimu a ruší se povinnost homogenních tříd a skupin.

·        Ruší se povinnost zajišťovat péči o děti rodičů vybraných profesí, protože se všichni žáci 1. stupně vrací do školy.

·        Jsou povoleny sportovní činnosti konané venku (ve vnějších prostorech).

·        Při TV žáci nenosí ochranu dýchacích cest, dále nemusí nosit roušku ve venkovních prostorech při zachování odstupu 2 metry od jiných osob.

·        Ve vnitřních prostorách pak nadále platí povinnost nosit ochranu nosu a úst, se stanovenými výjimkami (mj. děti v mateřské škole).


Novely mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k povinnému testování dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních, s účinností od 17. 5. 2021. Tímto opatřením se oproti současnosti mění následující:

·   preventivní antigenní test se nově provádí s frekvencí jedenkrát týdně s tím, že test se provede první den osobní přítomnosti dítěte/žáka/studenta ve škole v daném týdnu. Preventivní test se provádí bezprostředně po příchodu do školy. Nebude-li dítě, žák nebo student přítomen v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu.


Je velmi důležité, aby žáci v den testování (v pondělí) přišli do školy v 7:00 (po odebrání vzorku se musí čekat 15 minut na výsledek testu). V 7:25 pak začíná 1. vyučovací hodina. 

 

 

Děkuji za pochopení a spolupráci! Mgr. Jolana Vaněčková (ředitelka školy)