KiVa – další informace

Vážení rodiče,

na online schůzce 27.4.2021 jsme vám slíbili, že jakmile budeme vědět více informací k zapojení do preventivního programu KiVa, předáme vám je. Hlavní informace, které jsme získali na online schůzce se zástupci a metodiky pilotního projektu, jsou součástí tohoto dopisu.

Zároveň bychom vás chtěli pozvat na 2. online setkání rodičů, kterého se zúčastní také 2 zástupci tohoto projektu v České republice, aby odpověděli na vaše otázky.  Pozvánku na setkání opět naleznete v Google kalendáři vašeho dítěte. 

Předpokládaný termín konání online schůzky je úterý 11.5.2021 od 17 hodin.

Po jeden školní rok (2021/2022 nebo 2022/2023) se do programu zapojí celá škola – přesný termín bude teprve rozlosován. Náš pedagogický sbor bude během prázdnin důkladně proškolen a pod vedením školního metodika KiVy (u nás paní zástupkyně) budeme během školního roku implementovat a následně evaluovat preventivní program.

KiVa lekce = diskuzní setkávání budou ve škole probíhat ve všech třídách jednou měsíčně dvě vyučovací hodiny (v rámci třídnických hodin). Žáci budou trénovat empatii a zájem o druhé nejen v těchto interaktivních hodinách, ale i v aplikacích v online prostředí.

K čemu slouží informované souhlasy?

Protože se jedná o pilotní program v České republice, musí proběhnout ověřování účinnosti, a to tak, že se nejprve získají vstupní data a ta se porovnají s daty po roce ověřování programu. Data se nyní získají z dotazníků pro 4. a 6. třídu a z rozřazovacího měření pro 3. a 5. třídu. Dotazníkové měření proběhne online ve škole a každý žák ho bude vyplňovat pod svým unikátním kódem. Vaše informované souhlasy zůstávají zamčené ve škole a nikam dál se nepředávají. 

Jak bude vypadat dotazník?

Kdo zaštiťuje preventivní program a kdo se ho zúčastní?

Věříme, že nyní již více rozumíte tomu, jak budeme preventivně působit na žáky a o čem program KiVa je. Další informace vám předáme před zahájením projektu na naší škole.

Vedení školy