Zápis do 1.třídy pro školní rok 2021/2022

Vážení rodiče,
jak už jsem vás informovala, čekali jsme na vyjádření MŠMT k organizaci zápisů a dle doporučení proběhne během měsíce dubna na naší škole pouze formální část zápisu k povinné školní docházce.
Co to pro vás jako zákonné zástupce znamená? V průběhu měsíce dubna tedy do školy doručíte:
buď
  1. ŽÁDOST O PŘIJETÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ – vyplňte Žádost k zápisu k povinné školní docházce,  Zápisní list a doložte

    kopii rodného listu dítěte

nebo

  1. ŽÁDOST O ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY – vyplňte Žádost o odklad povinné školní docházky a doložte 2 doporučující posouzení (doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a doporučující posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa)

Žádosti je tedy možné doručit následujícími způsoby:

  1. do datové schránky školy (každá škola má svou datovou schránku),
  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
  3. poštou nebo vhozením žádosti do schránky před školou
  4. osobní podání: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je nezbytné organizovat příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy – po předchozí domluvě.

V případě dotazů  mě kontaktujte na telefonním čísle 734 388 030 nebo mailem  jolana.vaneckova@zsnecin.cz

Děkuji za pochopení!  Mgr. Jolana Vaněčková (ředitelka školy)