VYSVĚDČENÍ ZA I.POLOLETÍ

 Hodnocení prospěchu za 1. pololetí najdete v elektronické ŽK (hodnocení, výpisy hodnocení, hodnocení žáka – uzávěrka známek je úplně vpravo). Slovní hodnocení najdete také v elektronické ŽK ( komunikace, zprávy, přijaté zprávy). TU zveřejní 28.1.2021.

 

Originály výpisu z vysvědčení a slovního hodnocení budou předány po návratu dětí do školy. 

Pokud však chcete, je možné si je vyzvednout osobně 28. 1. do 13.00 hodin. Případné osobní vyzvednutí si předem domluvte. 

Děkuji. Mgr. Jolana Vaněčková