Provoz základních škol od pondělí 30. listopadu 2020

Je povolena osobní přítomnost:

  • žáků 1. stupně základních škol,
  • žáků 9. ročníků základních škol,
  • žáků 6. – 8. ročníku základních škol v režimu tzv. rotační výuky – střídání celých tříd po týdnu

Pro tyto žáky je povinná prezenční výuka.

Cílem rotační (střídavé) výuky je organizovat vzdělávání po přechodnou dobu tak, aby se snížil počet žáků přítomných ve škole:

  • Ředitel školy rozdělí třídy (třídy samotné se nedělí) do dvou skupin a určí, která skupina tříd se bude vzdělávat prezenčně v lichém týdnu a která v sudém týdnu. Počet tříd v obou skupinách se může lišit nejvýše o 1 třídu.
  • Rozdělení tříd školy na 2 skupiny stanoví ředitel školy v závislosti na konkrétní organizaci školy, počtu tříd apod.

 

Rozdělení rotační výuky v naší škole: 6.třída + 9.třída (od 30.11.2020 – 14.týden), 7.třída, 8.třída + 9.třída (od 7.12.2020 – 15.týden) atd.

 Třídy, které v daném týdnu nemají prezenční výuku, se povinně vzdělávají distančním způsobem.

Těšíme se na vás:-)