Informace k provozu škol a školských zařízení od 18. listopadu 2020

Informace k provozu škol a školských zařízení od 18. listopadu 2020
Je povolena osobní přítomnost:
žáků 1. a 2. ročníků základních škol – pro tyto žáky se tedy obnovuje povinná prezenční výuka.
Pro ostatní žáky pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem.
Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka. O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka.
Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.
Za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz školní družiny.
Těšíme se na prvňáčky a druháčky😀