NABÍZÍME INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE

Vážení rodiče, milí žáci,
protože distanční výuka bude zřejmě pokračovat delší dobu, nabízíme vám individuální konzultace, na kterých se předem domluvte s příslušnými vyučujícími. Konzultace jsou především pro žáky, kteří mají problém s připojením k internetu, ale i pro ostatní, kteří potřebují učivo dovysvětlit či jinak poradit. Některé z vás vyučující osloví konkrétně a domluvíte si společnou konzultaci.