Provoz školního klubu

Školní klub bude od 12.10.2020 do odvolání otevřen pouze pro žáky I.stupně, kteří nejsou přihlášeni do školní družiny. Viz doporučení MŠMT (omezuje se provoz středisek volného času a školních klubů a to tak, že zakazuje osobní přítomnost dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na tomto zájmovém vzdělávání).
Mgr. Jolana Vaněčková