Provoz 2. stupně ZŠ od 12.10.2020

Vážení rodiče,
dle nové sady opatřeních pro školy 
se omezuje provoz 2. stupně ZŠ podle školského zákona tak, že v týdnu od 12. do 16. 10. se neúčastní osobně na vzdělávání první polovina tříd a v týdnu od 19. do 23. 10. se osobně neúčastní druhá polovina tříd (při lichém počtu tříd se zaokrouhluje). Žáci ve třídách se tedy nedělí na skupiny, jako tomu bylo na jaře 2020, ale do školy dochází polovina tříd 2. stupně ZŠ. Jedná se o střídání jednotlivých tříd nikoliv žáků v rámci třídy. Třídy, které se osobně neúčastní vzdělávání, se vzdělávají povinně distančně podle § 184a školského zákona.
Co to tedy pro nás všechny znamená?
1. od 12. do 16. 10.2020 budou chodit do školy žáci 6. a 9.třídy
2. od 19. do 23. 10. 2020 budou chodit do školy žáci 7. a 8.třídy
Žáci, kteří se budou vzdělávat distančně, budou sledovat svůj školní email a v něm pozvánky na videokonference, které budou v časech běžných vyučovacích hodin a jsou pro ně povinné. Další úkoly budou mít v týdenních plánech.
Kdo jste vyplnil dotazník a chcete zapůjčit školní notebook, vyzvedněte si ho zítra ve škole u třídní učitelky. Notebook pak v pátek odpoledne po poslední videokonferenci odevzdejte zpět třídní učitelce, abychom mohli půjčovat druhé skupině žáků.
Žáci si také zítra odnesou ze školy všechny učebnice a sešity, aby je mohli využívat při distanční výuce.
 
 
Děkuji za pochopení a přeji nám všem hodně sil. Mgr.Jolana Vaněčková