Činnost školních kroužků

UPOZORNĚNÍ
Zahájení činnosti školních kroužků se zatím odkládá na neurčito.
Sledujte protiepidemiologická opatření a web školy.
Děkuji za pochopení. Mgr. Jolana Vaněčková