DOTAZNÍK PRO RODIČE

Vážení rodiče,
jistě sledujete nejistou “covidovou” situaci v ČR. Pokud dojde k uzavření škol, je pro nás důležité, abychom byli připraveni a schopni vaše děti vzdělávat, a proto potřebujeme znát odpovědi na několik otázek týkajících se IT vybavení, které by vaše děti využívaly v případě nutnosti přechodu na distanční výuku. Uvědomte si, že distanční výuka je od 1.9.2020 dána zákonem jako povinná a probíhala by v téměř stejném časovém rozsahu jako ve škole (google učebna, google meet, google gmail).
Prosím, vyplňte dotazník obratem.
Děkuji za pochopení a spolupráci!
Mgr. Jolana Vaněčková (ředitelka školy)