Informace pro rodiče

Vážení rodiče,

v měsíci září a částečně i v říjnu nebudeme známkovat.

Rádi bychom ve všech ročnících a předmětech nejprve zjistili, co se žáci naučili během distančního vzdělávání, co si pamatují, co zvládli a co si potřebují zopakovat. Budeme opakovat a ověřovat, na které učivo se potřebujeme zaměřit, protože během výuky na dálku neměli žáci dost příležitostí k jeho procvičení. Budeme žáky podporovat v učení a motivovat různými formami zpětné vazby. Jsme přesvědčeni, že to přispěje k jejich pohodě ve škole a v učení, k zamezení obav a stresu, že ještě něco nezvládli.

Ale na druhou stranu, pokud zjistíme, že žák má velké mezery ve zvládnutí učiva, budeme potřebovat vaši součinnost při doplňování a docvičování učiva. V případě potřeby nabídneme doučování, vše s vámi budeme osobně konzultovat a hledat řešení k doplnění a zvládnutí učiva.

Děkujeme za pochopení.

Mgr. Jolana Vaněčková