Informace – školní družina

Informace – školní družina

Z důvodu velkého počtu žáků na prvním stupni, budou do školní družiny přednostně přijímáni žáci zaměstnaných rodičů.