INFORMACE PRO RODIČE – další etapy uvolňování opatření ve školách od 8.6.2020

Vážení rodiče,

dle rozhodnutí vlády a MŠMT můžeme od 8. června realizovat občasné vzdělávací a socializační aktivity pro žáky 6., 7. a 8. třídy. Zvážili jsme personální a prostorové podmínky naší školy a rozhodli následovně:

S jednotlivými skupinami se budeme setkávat  různé dny v týdnu, skupiny se budou scházet ve školní družině a školní jídelna nebude pro žáky II.stupně v provozu.

Vzdělávací a socializační aktivity u jednotlivých skupin budou vykonávat pedagogové školy.

Každý žák musí mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.

Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla. Jejich opakované nedodržování (po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka), je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny.

Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.

Účast žáků není povinná. Distanční výuka bude nadále probíhat do konce školního roku.

 

ROZPIS PRO JEDNOTLIVÉ SKUPINY:

 

6.třída – každé pondělí od 7.25 do 12.00 hodin

8.třída – každé úterý od 7.25 do 12.00 hodin

7.třída – každá středa od 7.25 do 12.00 hodin

 

ÚKOLY PRO RODIČE:

  • Vyplňte dotazník na webu školy – Dotazník pro rodiče žáků II.stupně ZŠ (prosím obratem, nejpozději do 1.6.2020)
  • Při prvním vstupu žáka do ZŠ dodejte vyplněné a podepsané písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění v období předchozích dvou týdnů (ke stažení zde), bez tohoto prohlášení nemůže žák vstoupit do budovy školy.

 

Děkuji za spolupráci!

 

V Nečíni 26.5.2020                                          Mgr. Jolana Vaněčková (ředitelka školy)