Hodnocení žáků za II.pololetí školního roku 2019/2020

Vážení rodiče, milí žáci a žákyně,

dle Vyhlášky 211/2020 Sb. o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 a ve snaze podávat kvalitní zpětnou vazbu žákům a také jejich rodičům, jsme se rozhodli v naší škole zavést nový systém hodnocení přístupu ke vzdělávání vycházející z podkladů pro hodnocení při docházce do školy (do 11. 3. 2020), z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku (distančním vzdělávání) a z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávacích aktivitách konaných ve škole v době, kdy žák nemá povinnost řádně docházet do školy (od 25. 5. 2020).

Všem žákům a žákyním 2. – 9. ročníku naší školy písemně sdělíme, jak podle všech podkladů pro hodnocení přistupovali ke vzdělávání v druhém pololetí školního roku 2019/2020. V praxi to znamená, že žáci a žákyně naší školy neobdrží 30. 6. 2020 klasické vysvědčení se známkami, ale sumativní kriteriální hodnocení (celkový přehled o dosažených výkonech). Budou zde  také uvedeny procentuální výsledky z jednotlivých předmětů za druhé pololetí (3. – 9.třída).

Žáci a žákyně 1. ročníku obdrží vysvědčení formou slovního hodnocení.

Třídní učitelky vám emailem zašlou kritéria hodnocení, abyste měli všichni představu, z čeho bude sumativní kriteriální hodnocení na konci školního roku vycházet.

Případné dotazy vám ráda zodpovím emailem (jolana.vaneckova@zsnecin.cz) nebo telefonicky (734 388 030).

Děkuji za spolupráci!

V Nečíni 14.5.2020                                Mgr. Jolana Vaněčková (ředitelka školy)