INFORMACE PRO RODIČE DĚTÍ Z MŠ

PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY V OBDOBÍ OD 25.KVĚTNA DO 30.ČERVNA 2020

 Vážení rodiče, po dohodě se zřizovatelem jsme se rozhodli, že v pondělí 25.5.2020 bude znovu otevřena naše mateřská škola za předpokladu dodržování  základních provozních podmínek mateřské školy po dobu trvání potřeby dodržování epidemiologických opatření a doporučení (viz Manuál MŠMT Soubor hygienických pokynů pro MŠ).

ÚKOLY PRO RODIČE:

  • Seznamte se s Manuálem MŠMT (najdete zde)
  • Vyplňte dotazník na webu školy – Dotazník pro rodiče dětí z MŠ (prosím obratem – nejpozději do pátku 8.5.2020, abychom mohli plánovat provoz MŠ od 25.5.2020) – najdete zde
  • Při prvním vstupu do MŠ 25.5.2020 přineste vyplněné a podepsané čestné prohlášení a seznámení s rizikovými faktory (najdete zde)

 

Děkuji za spolupráci!

V Nečíni 4.5.2020                                          Mgr. Jolana Vaněčková (ředitelka školy)