ZÁPIS DO 1.TŘÍDY

Vážení rodiče,

jak už jsem vás informovala, v měsíci dubnu proběhne na naší škole pouze formální část zápisu k povinné školní docházce.

Co to pro vás jako zákonné zástupce znamená? V průběhu měsíce dubna tedy do školy doručíte:

buď

  1. ŽÁDOST O PŘIJETÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ vyplňte Žádost k zápisu k povinné školní docházce,  Zápisní list a doložte kopii rodného listu dítěte

nebo

  1. ŽÁDOST O ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY – vyplňte Žádost o odklad povinné školní docházky a doložte 2 doporučující posouzení (doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a doporučující posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa)

Žádosti je tedy možné doručit následujícími způsoby:

  1. do datové schránky školy (každá škola má svou datovou schránku),
  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
  3. poštou nebo vhozením žádosti do schránky před školou
  4. osobní podání: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je nezbytné organizovat příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy – po předchozí domluvě.

Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje je od pondělí 16. 3. 2020 UZAVŘENA na všech svých pracovištích na dobu neurčitou.
Jakékoliv změny týkajících se provozu PPP SK budou zveřejněny na webových stránkách www.pppstredoceska.cz

V rámci těchto opatření se správní řízení o zápisu dětí k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021, jejichž zákonní zástupci žádají o odklad školní docházky, přeruší do doby vydání doporučení školského poradenského zařízení.

O nastalé situaci vás budou v příštím týdnu telefonicky informovat paní učitelky z mateřské školy.

V případě dotazů  mě kontaktujte na telefonním čísle 734 388 030 nebo mailem  jolana.vaneckova@zsnecin.cz

Děkuji za pochopení!  Mgr. Jolana Vaněčková (ředitelka školy)