Aktuální informace pro rodiče

V Nečíni 11.3.2020

Vážení rodiče,

protože nevíme, jak dlouho bude mimořádné opatření trvat a škola bude zavřená, žádáme vás o součinnost při domácí přípravě.

Budeme vytvářet MIMOŘÁDNÉ TÝDENNÍ PLÁNY, které budou uloženy na webových stránkách školy www.zsnecin.cz v kategorii Základní škola – Týdenní plány. První mimořádný týdenní plán bude již na tento týden (11.3.-13.3.2020), další zveřejníme v pondělí 16.3.2020.

V plánech bude uvedené učivo, které si žáci doma procvičí a zapamatují si ho, popřípadě stránky v učebnici, cvičení, pracovní listy na procvičování atd.

Pokud vaše dítě nemá doma učebnice a sešity, vyzvedněte jim je ve škole, kde jsme každý den od 7.30 do 12.00 hodin.

Třídní učitelky vám přepošlou email s informacemi k učení doma, které budeme považovat po návratu do školy za probrané. Prosím potvrďte přečtení emailu!

S pozdravem, Mgr. Jolana Vaněčková (ředitelka školy)