Zkoumání a měření ve 4. třídě

Zkoumání a měření ve 4. třídě

Čtvrťáci prováděli jednoduché pokusy a hledali společné a rozdílné vlastnosti látek, zopakovali si také, co všechno můžeme měřit…