Workshop prevence kybernásilí

Workshop prevence kybernásilí

1.2. se na naší škole konal workshop o kybernásilí od organizace KONSENT, kterého se zúčastnili žáci a žákyně 8. a 9. třídy. Spolu s lektorkami jsme diskutovali o bezpečnosti na internetu, prevenci kyberšikany a kybernásilí, genderových stereotypech a vzájemném respektu v online prostředí. Workshop byl udělán interaktivní formou a žáci mohli sdílet své názory a pokládat otázky na dané téma. Fejková

Autor textu: T. Vdovjaková