Workshop o sexuálním násilí – 8. a 9. třída VkeZ

Workshop o sexuálním násilí – 8. a 9. třída VkeZ

16.12 se na naše škole konal workshop o sexuálním násilí od organizace KONSENT zaměřeny na změny přístupu k sexu a vztahům. Sexuální výchova na školách by neměla být pouze o antikoncepci a pohlavně přenosných nemocech. Jako klíčové v prevenci sexuálního násilí vnímáme vědomí vlastní hodnoty a hodnoty druhých. S žactvem či studujícími diskutujeme o potřebě souhlasu při sexuálním jednání. Upozorňujeme na nebezpečí tlaku okolí a učíme, že ne znamená ne. Společně rozpoznáváme formy sexuálního násilí a probíráme, jak poskytnout podporu někomu, kdo se s násilím setkal. Proč je to potřeba? Celkem 39 % lidí v České republice zažilo nějakou formu sexuálního násilí. Celkem 9% dotázaných zažilo ve svém životě některou ze závažných forem sexuálního násilí. V roce 2019 bylo nahlášeno celkem 683 případů znásilnění. Workshop se proto věnuje mýtům a stereotypům spojeným se sexem a sexuálním násilím. Sexuální výchova je jednou z nejúčinnějších prevencí sexuálního násilí. Věříme, že se nám otevřenou komunikací s mladými lidmi podaří tato alarmující čísla snížit. Naší snahou je mladým lidem předat komunikační dovednosti, díky kterým budou schopni se svými partnery či partnerkami v sexu komunikovat své hranice, nebudou se bát říct „ne“ a budou respektovat sebe i druhé. V rámci projektů dostala jsem i metodiky na další pokračování a rozvíjení těchto témat v lekcích VkeZ. Děkuji, Fejková