Výzkumné Projekty v 9. Třídě: zábava a učení v jednom

Výzkumné Projekty v 9. Třídě: zábava a učení v jednom

Ve 9. třídě jsme se na hodinách angličtiny ponořili do světa výzkumných projektů, které nám přinesly nejen zábavu, ale také nové poznatky a dovednosti. Vytvářeli jsme anonymní dotazníky a měřili výkony, abychom lépe porozuměli sobě samým a svému okolí.

Naše zvídavost nás zavedla k různým tématům, od jednoduchých preference mezi KFC a McDonald’s po hlubší otázky týkající se naší identity a životních jistot. Zajímalo nás, jak trávíme čas a jaké aplikace používáme na svých mobilních zařízeních. Nezapomněli jsme ani na sportovní výkony a srovnání s průměrem teenagerů z České republiky a celého světa.

Výzkumná metoda nás přivedla k tomu, abychom se lépe poznali nejen sami sebe, ale i své spolužáky. Během tohoto procesu jsme se nejenom zdokonalili v anglickém jazyce, ale také jsme prohloubili naše vztahy a porozumění světu kolem nás. Tyto projekty nám ukázaly, že učení se může stát zábavou, pokud se spojí s naším zájmem a zvídavostí. Děkuji Fejková